Geef 97% van uw afval een nieuw leven

Recyclage van afval is aan steeds strengere normen gebonden. Maar ook de mogelijkheden om te recycleren worden steeds groter. Het resultaat is dat we afval alsmaar vaker opnieuw kunnen gebruiken. Lavatra en Lavano helpen u graag om met oog voor het milieu te ondernemen. Maak hier kennis met onze expertise voor recyclage en compostering.

Recyclage voor een volledige bouwwerf

U hebt bij Lavatra en Lavano voor elke recyclagebehoefte een specifieke dienstverlening. Over onze service voor groenafval leest u hierna meer onder 'Compostering'. 

Puinafval
Grondstoffen als ijzer, papier en plastic scheiden we met een magneet of windzifter van het puin. De rest verwijderen we handmatig. Vervolgens breken en zeven we de brokstukken. Zo verkrijgen we een nieuwe grondstof: menggranulaat.

Betonafval
Na het breken ontdoen we het beton van alle ijzer. We breken het en hebben zo een nieuwe grondstof: betongranulaat. Dit is uitstekend bruikbaar voor funderingen van gebouwen of wegen. 

Al onze granulaten krijgen een milieutechnische keuring en hebben het BENOR-label. Tests voor puingranulaten gebeuren zowel in ons eigen labo als extern.

Houtafval
Paletten, ramen, deuren, ... worden verhakseld en ontijzerd. Producenten van spaanderplaten verwerken dit in hun producten. Net zoals elektriciteitscentrales er groene stroom mee produceren. 

Compostering met oog voor mens en milieu

Groenafval is als groene motor steeds belangrijker voor onze economie. Lavatra en Lavano zijn binnen de Lavaert Group gespecialiseerd in moderne composteringstechnieken. Tal van containerparken en tuinaannemers vertrouwen op onze dienstverlening voor de professionele verwerking ervan.

Compostering is een natuurlijk proces. Daarom stellen we alles in het werk om hinder voor de omgeving te voorkomen. We houden bijvoorbeeld rekening met weersomstandigheden bij de planning van het verhakselen en afzeven.

Ook de productie van biomassa is sterk in opmars en heeft steeds meer verhakseld en afgezeefd groenafval nodig.

Wie zijn Lavano en Lavatra?

Lavano met een site in Moeskroen en Lavatra met een site in Lauwe maken deel uit van de Lavaert Group. Ze zijn gespecialiseerd in grond- en afbraakwerken, containerverhuur, recyclage, composteren. De expertise is gebaseerd op de professionele recyclage van bouw- en sloopafval. Deze grondstoffen worden hergebruikt met respect voor het milieu en de hoogste kwaliteitsnormen. 

Lavaert Group omvat vier bedrijven: Lavaert (containerdienst), Lavatra (verwerking bouw- en groenafval), Lavagro (grond- en afbraakwerken) en Lavano (mobiele recyclage, stabielcentrale, afbraakwerken en recyclage).  

Federatie van Producenten van Recycling Granulaten

Bedrijfsfederatie van de circulaire economie

Toezicht op kwaliteit gronden

Toezicht kwaliteit granulaten

Toezicht kwaliteit compost

Vraag vrijblijvend offerte

Contacteer ons

Om deze site optimaal te gebruiken is het noodzakelijk om Cookies toe te staan. Meer informatie